درباره ما

سایت زیرقیمت جهت معرفی و اطلاع رسانی کالا و خدمات کسب و کارهای مختلف با قیمتی پایینتر راه اندازی شده است

کاربران می توانند توسط فرم های مختلف ، کالا خدمات و مهارت های خود را معرفی کنند، این اطلاعات در چند گروه اصلی طبقه بندی میشود و توسط جستجوی ساده و در بعضی از گروه ها جستجوی هوشمند قابل دسترس است

.تمامی مراحل ثبت و جستجوی اطلاعات کسب و کارها در سایت زیرقیمت رایگان بوده و فقط کاریابی ، نردبان ، برجسته و ویژه کردن آگهی شامل تعرفه میشود.صاحب امتیازاصغرعرفانی فرد

باسپاس فراوان